OBOWIĄZKI I OGRANICZENIA FUNKCJONARIUSZY POLICJI W ŻYCIU PRYWATNYM

OBLIGATIONS AND RESTRICTIONS IN THE POLICE OFFICERS’ PRIVATE LIVES

  • Karolina Forytarz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Abstract

Policjantów, jak i funkcjonariuszy innych służb mundurowych oraz żołnierzy zawodowych, dotyczą szczególne uprawnienia, ale również szczególne obowiązki oraz ograniczenia. Niektóre z tych ostatnich wkraczają także w życie prywatne policjantów. W artykule poddano analizie postać i zakres tych obowiązków oraz ograniczeń, odnosząc się zarówno do ustawy pragmatycznej, jak i aktów wykonawczych oraz orzecznictwa sądowego. Wyjaśniona została także istota stosunku służbowego w formacjach zmilitaryzowanych, dyspozycyjności oraz podległości służbowej i ich wpływu na kształt i zakres obowiązków oraz ograniczeń, którym podlegają policjanci nie tylko w związku ze sprawowaniem służby, ale i w życiu prywatnym.


 


The obligations and prohibitions laid down in the pragmatic act and implementing rules influence not only the way police officers behave when on duty but also their private life after service. The aim of this article is to present how far these acts enter into police officers’ private lives and where the border between duty and private life lies. The author of the article also explains the essence of the work relationship in militarized formations, the availability, the subordination and the submissions. In the article the author analyzes the obligations and restrictions included in The Police Act of 1990 as well as the influence of professional ethics on the way police officers behave in their private lives. On the basis of juridical decisions, the author of the article tries to prove that police officers are reported for breaches in professional ethics not only whilst on duty but also in their private lives.

Published
May 23, 2019
How to Cite
FORYTARZ, Karolina. OBOWIĄZKI I OGRANICZENIA FUNKCJONARIUSZY POLICJI W ŻYCIU PRYWATNYM. Studia nad Bezpieczeństwem, [S.l.], n. 3, p. 161-174, may 2019. ISSN 2543-7321. Available at: <https://zeszyty-bn.apsl.edu.pl/index.php/snb/article/view/40>. Date accessed: 25 jan. 2021. doi: http://dx.doi.org/10.34858/snb.3.2018.010.