CYBERNETYCZNY WYMIAR WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ

A CYBERNETIC DIMENSION OF THE CONTEMPORARY THREATS

  • Józef Sadowski Akademia Pomorska, Słupsk

Abstract

Rośnie podatność państw na zagrożenia cybernetyczne, w tym typu terrorystycznego. Prezentowane w artykule przykłady z ostatnich lat w Polsce i innych krajach świata wskazują, że tendencja ta będzie się systematycznie zwiększać, bowiem funkcjonowanie nowoczesnych społeczeństw nieodłącznie wiąże się z zapewnieniem stałego i prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych, służących zaspokajaniu podstawowych potrzeb (gromadzeniu i transmisji danych, monitorowaniu, sterowaniu, wspomaganiu zarządzania itp.). Do działań o charakterze agresji czy wręcz terroru cybernetycznego mogą się uciekać władze i służby wrogich państw, koncerny międzynarodowe, przestępcze organizacje o charakterze pozarządowym, nieformalne grupy użytkowników Internetu, a nawet pojedynczy użytkownicy. Celem ataków stają się elementy infrastruktury krytycznej, systemy bankowe, uzbrojenia i kierowania państwem, a nawet końcowi użytkownicy systemów. Ataki te przynoszą straty ekonomiczne liczone już w setkach milionów dolarów rocznie. Przewiduje się, że w niedalekiej przyszłości cyberataki staną się narzędziem szantażu w rękach przestępczości zorganizowanej i mogą stać się zarzewiem cyberkonfliktu a nawet cyberwojny.


 


Countries’ vulnerability to cybernetic dangers, including cyberterrorism, increases. Recent years examples from Poland and world countires presented in the article below suggest that such tendency will continue to rise, since modern community functioning is inseparably connect with the provision of constant and well-functioning automatic systems, to match the supply of basic needs services such as (data storage and transmission, monitoring and control processes, management support, etc.). An act of violence or cybernetic terror activity may be employed by the enemy countries government and agencies, international concerns, non-government organized crime groups, network associated groups or even individuals. The objectives of such terrorism may be critical infrastructure elements, banking systems, weapon systems, homeland security systems or even individual Internet users. Cyber-attacks can deal massive economical loss reaching hundreds of millions of dollars annually. Predicting the future, cyber-attacks may be commonly practiced by organized crime groups as extortion or become embers of cyberconflict or even cyberwar.

Published
May 21, 2017
How to Cite
SADOWSKI, Józef. CYBERNETYCZNY WYMIAR WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ. Studia nad Bezpieczeństwem, [S.l.], n. 2, p. 57–76, may 2017. ISSN 2543-7321. Available at: <https://zeszyty-bn.apsl.edu.pl/index.php/snb/article/view/19>. Date accessed: 29 nov. 2020. doi: http://dx.doi.org/10.34858/snb.2.2017.005.