SZKOŁA PODOFICERÓW SANITARNYCH WOJSK WEWNĘTRZNYCH W SZCZECINIE I JEJ ZNACZENIE W SZKOLENIU NIŻSZEGO PERSONELU MEDYCZNEGO DLA POTRZEB WOJSK OCHRONY POGRANICZA I KORPUSU BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO W LATACH 1958–1966
PDF
HTML
TIF

Słowa kluczowe

szkolnictwo Wojsk Ochrony Pogranicza
Szkoła Podoficerów Sanitarnych Wojsk Wewnętrznych w Szczecinie
szkolenie sanitariuszy Wojsk Wewnętrznych Schools of the Border Defense Forces
the Medical Non-Commissioned Officers School of the Interior Forces in Szczecin
training of paramedics for the Interior Forces

Jak cytować

Bieniecki, I. (2018). SZKOŁA PODOFICERÓW SANITARNYCH WOJSK WEWNĘTRZNYCH W SZCZECINIE I JEJ ZNACZENIE W SZKOLENIU NIŻSZEGO PERSONELU MEDYCZNEGO DLA POTRZEB WOJSK OCHRONY POGRANICZA I KORPUSU BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO W LATACH 1958–1966. Studia Nad Bezpieczeństwem, (3), 95-110. https://doi.org/10.34858/snb.3.2018.006

Abstrakt

W artykule zaprezentowano powstanie i rozwój organizacyjny Szkoły Podoficerów Sanitarnych Wojsk Wewnętrznych w Szczecinie, funkcjonującej przy 12. Pomorskiej Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza w latach 1958–1966. Scharakteryzowano jej rolę w przygotowaniu specjalistów podoficerów i sanitariuszy dla Wojsk Ochrony Pogranicza (WOP) i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KBW). Omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: rozwój organizacyjny tej placówki, organizacja i przebieg procesu nauczania elewów, wykładane przedmioty oraz obsada personalna.
https://doi.org/10.34858/snb.3.2018.006
PDF
HTML
TIF
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2021 Array

Pobrania PDF

Download data is not yet available.