PODSYSTEM ZABEZPIECZENIA GRANICY WSCHODNIEJ PRL PRZEZ WOJSKA OCHRONY POGRANICZA I JEGO WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA W DRUGIEJ POŁOWIE XX WIEKU. WYBRANE PROBLEMY. CZ. 1
PDF (English)
TIFF (English)
HTML (English)

Słowa kluczowe

protection of the border between the People’s Republic of Poland and the USSR
protection of the eastern border of the People’s Republic of Poland until 1991
securing the eastern border ochrona granicy PRL-ZSRR
ochrona granicy wschodniej PRL do roku 1991

Jak cytować

Bieniecki, I., & Szkurłat, I. (2023). PODSYSTEM ZABEZPIECZENIA GRANICY WSCHODNIEJ PRL PRZEZ WOJSKA OCHRONY POGRANICZA I JEGO WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA W DRUGIEJ POŁOWIE XX WIEKU. WYBRANE PROBLEMY. CZ. 1. Studia Nad Bezpieczeństwem, (7), 139–157. https://doi.org/10.34858/SNB.7.2022.012

Abstrakt

Podsystem ochrony granicy wschodniej PRL (z ZSRR) był jednym z czterech podsystemów ochrony polskiej granicy państwowej, który w latach od zakończenia II wojny światowej do rozwiązania Wojsk Ochrony Pogranicza (WOP–15 maja 1991 r.) zabezpieczał ochronę tego odcinka. W części pierwszej artykułu omówiono takie zagadnienia jak: zadania realizowane przez WOP, organizacje i zmiany w systemie ochrony granicy PRL w latach 1945–1991, siły i środki WOP uczestniczące w ochronie granicy PRL do połowy lat 80. XX w. oraz podział pogranicza a także przestępstwa popełniane na pograniczu i granicy PRL–ZSRR.

https://doi.org/10.34858/SNB.7.2022.012
PDF (English)
TIFF (English)
HTML (English)

Bibliografia

Bieniecki, I., Współpraca Sił Ochrony Pogranicza PRL z formacjami ochrony granicy ZSRR i NRD na południowym Bałtyku w latach 1960–1991, [in:] Morze nasze nie nasze. Zbiór studiów, P. Kurpiewski, T. Stegner (eds.), materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Nasze morze nie nasze” organizowany przez Muzeum Miasta Gdyni w dniach 18–19.10.2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011.

Bieniecki, I., Jednostki pływające Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza i ich wykorzystanie w ochronie granicy morskiej w latach 1966–1991, [in:] Militarne i gospodarcze aspekty polityki morskiej Polski XX wieku (materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez AMW w Gdyni 11–12.05.2000 r.), J. Przybylski, B. Zalewski (eds.), Gdynia 2001.

Bieniecki, I., Koncepcja wykorzystania granicznych oddziałów samoobrony Wojsk Ochrony Pogranicza w ochronie i obronie polskich granic, [in:] 7. Łużycka Dywizja Desantowa 1963–1986. Miejsce, rola i zadania Wojsk Obrony Wybrzeża w systemie obronnym Polski,

B. Pacek, A. Polak, W. Mazurek (eds.), materials from a conference organised at the Central Maritime Museum in Gdańsk, AON-BELLONA Publishing House, Warsaw 2014.

Bieniecki, I., Operacyjno-rozpoznawcza działalność Zwiadu Wojsk Ochrony Pogranicza na polskim wybrzeżu morskim w latach 1960–1991, [in:] Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa. Przeszłość–Teraźniejszość–Przyszłość. Materials and Studies, vol. 1, A. Krzak, D. Gibas-Krzak (eds.), materials from the International Scientific Conference entitled Special Services in the State Security System. Przeszłość–Teraźniejszość–Przyszłość’ organised by the University of Szczecin on 24–25.04.2012 in Szczecin), University of Szczecin Publishing House and Military Centre for Civic Education, Szczecin–Warsaw 2012.

Bieniecki, I., Wojska Ochrony Pogranicza w systemie ochrony i obrony granicy morskiej Polski w latach 1965–1991, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2015.

Bieniecki, I., Szkurłat I., Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza w zabezpieczeniu polskiej granicy morskiej w latach 1960–1991, [in:] W cieniu służb. Ze studiów nad bezpieczeństwem państwa, P. Kołakowski, B. Sprengel, M. Stefański, J. Zawadzki (eds.), Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruni u, Toruń 2016.

Bieniecki, I., Szkurłat, I., Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza w latach 1960–1991 (tasks, organisation, personnel and its activity in protecting the border of the People’s Republic of Poland), [in:] Służby wywiadowcze jako element polskiej polityki bezpieczeństwa. History and contemporaneity, M. Górka (ed.), Adam Marszałek Publishing House in Toruń, Toruń 2016.

Bieniecki, I., Zwiad Nadmorskich Brygad Wojsk Ochrony Pogranicza w latach 1965–1991. Zadania – struktura – działanielność, [in:] Edukacja dla bezpieczeństwa. Special Services in the State Security System. Praktyczne aspekty bezpieczeństwa, vol. 1, M. Ilnicki, A. Piotrowski (eds.), materials from a conference organised by WSB, WSB Publishing

House in Poznań, Poznań 2012.

Dominiczak, H., Centrum Szkolenia Wojsk Ochrony Pogranicza w Kętrzynie 1946–1986, DWOP Publishing House, Warszawa 1986.

Dominiczak, H., Powstanie i rozwój organizacyjny Wojsk Ochrony Pogranicza w latach 1945–1983 (Studia z dziejów resortu spraw wewnętrznych), Wydawnictwo Akademii Spraw Wewnętrznych w Warszawie, Warszawa 1984.

Lexicon of military knowledge, M. Laprus (ed. collective), MON Publishing House, Warszawa 1979.

Prochwicz, J., Wojska Ochrony Pogranicza 1945–1965. Wybrane problemy, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2011.

Regulamin Służby Granicznej. Część 1: Zasady ogólne, Wydawnictwo MON, Warszawa 1968.

Wasilewski, A., Granica lorda Curzona. Polska granica wschodnia od Wersalu do Schengen (treaties, agreements, border crossings, travellers, visas), Adam Marszałek Publishing House, Toruń 2003.

Zakres działania Komendy Brygady Straży Granicznej (w zbiorach autorów), Warszawa 1985.

Bieniecki, I., Border Protection Forces vessels and their use for the security of the maritime border of the People’s Republic of Poland in the second half of the 20th century, “Studies on Security” 2019, no. 4.

Bieniecki, I., Jednostki pływające Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza w latach 1966–1991, „Biuletyn Historyczny” Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Gdynia 2009, no. 24.

Bieniecki, I., Wykorzystanie jednostek pływających Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza w ochronie polskiej granicy morskiej w latach 1965–1971, „Komunikaty Instytutu Bałtyckiego”, Wydawnictwo „Marpress”, Gdańsk 2008.

Bieniecki, I., Szkoła Specjalistów Morskich Wojsk Ochrony Pogranicza (1950–1967), „Biuletyn Historyczny” Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Gdynia 2001, no. 17.

Bieniecki, I., Obserwacja i radiolokacyjny dozór Wojsk Ochrony Pogranicza na polskim wybrzeżu morskim w latach 1960–1991 (powstanie–rozwój–organizacja), cz. 1, „Biuletyn COS SG” 2011, no. 3 (58).

Bieniecki, I., Obserwacja i radiolokacyjny dozór Wojsk Ochrony Pogranicza na polskim wybrzeżu morskim w latach 1960–1991 (powstanie–rozwój–organizacja), cz. 2, „Biuletyn COS SG” 2011, no. 4 (59).

Bieniecki, I., Obserwacja i radiolokacyjny dozór Wojsk Ochrony Pogranicza na polskim wybrzeżu morskim w latach 1960–1991 (Obserwacja i radiolokacyjny dozór Wojsk Ochrony Pogranicza na polskim wybrzeżu morskim w latach 1960–1991 (Observation and radiolocation surveillance of Border Protection Forces on the Polish sea coast in the years 1960–1991) (powstanie–rozwój–organizacja), cz. 3, „Biuletyn COS SG” 2012, no. 1–2 (60–61).

Bieniecki, I., Reconnaissance Aviation Squadron of the Border Protection Forces (1958–1970), part 1, “Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej” 1999, no. 4.

Bieniecki, I., Reconnaissance Aviation Squadron of the Border Protection Forces (1958–1970), part 2, “Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej” 1999, no. 6.

Operation of WOP in the system of protecting the country’s borders during peace and war, “Biuletyn Informacyjny” of the Academy of General Staff, Warsaw 1971, no. 1 (101). Regulations in force in the border area, “Granica” (WOP magazine), no. 7 of 1986.

DWOP files, ref. no. 1839, vol. 2, Tasks of the Border Protection Forces in peacetime (appendix no. 1 to letter no. 02314 of 1969).

DWOP files, ref. no. 1608, vol. 4, Staff note on issues proposed for inclusion in WOP commander’s notebook no. 01528a of 18.08.1962 prepared by Maj. Kocybała.

DWOP files, ref. no. 2519, vol. 82, Order concerning organisational and staff changes in BWOP until 1985 (draft) of 20.07.1983.

DWOP files, ref. no. 2519, vol. 82, List of WOP units and subdivisions of 1983.

Akta Szefostwa WOP, ref. no. 1841, vol. 3, Order of the Ministry of Defence no. 017/MON of 27.07.1965 on the temporary scope of competence of the GIOT.

Akta DWOP, sygn. no. 1841, vol. 8, Opracowanie pt. “Organisation of activities of WOP forces and means in the system of protection of the country’s borders and co-operation in this field with other forces and means OTK of 15.10.1970”.

Akta DWOP, ref. no. 1839, vol. 2, Information on the activities of the Border Protection Forces in protecting the borders of the People’s Republic of Poland of December 1968.

DPOW files, ref. no. 115/68, vol. 17, Order of the Chief of Staff of the DPOW no. 031/Org. of 21.07.1965.

GIOT files, ref. no. 21/91, vol. 147, Paper by GIOT Deputy-Secretary of the Inspectorate of General Self-Defence Brig. Gen. A. Cesarski on “Development of the defence of the People’s Republic of Poland with particular reference to the territorial defence of the country”, 19.11.1969.

Kancelaria Morskiego Oddziału Straży Granicznej (MOSG) w Gdańsku, Rozkazy i Zarządzenia Komendanta Głównego SG z latach 1991–1992, vol. 3, Order No. 47 of the Minister of Internal Affairs H. Majewski of 16.05.1991 concerning the organisation of the Border Guard and the standing down of WOP.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2023 Array

Pobrania PDF

Download data is not yet available.