Szkoła chorążych wojsk ochrony pogranicza w Kętrzynie i jej rola w przygotowaniu kadr dla obronności kraju w latach 1969–1991
PDF
HTML
TIF

Słowa kluczowe

szkolnictwo Wojsk Ochrony Pogranicza
Szkoła Chorążych Wojsk Ochrony Pogranicza w Kętrzynie
szkolenie kadry dla potrzeb ochrony granicy PRL Education of Border Troops
Warrant Officer School of Border Troops in Kętrzyn
Staff training for border protection needs in Polish People's Republic

Jak cytować

Bieniecki, I. (2017). Szkoła chorążych wojsk ochrony pogranicza w Kętrzynie i jej rola w przygotowaniu kadr dla obronności kraju w latach 1969–1991. Studia Nad Bezpieczeństwem, (2), 101–118. https://doi.org/10.34858/snb.2.2017.008

Abstrakt

W artykule przedstawiono powstanie i rozwój organizacyjny Szkoły Chorążych Wojsk Ochrony Pogranicza w Kętrzynie w latach 1969–1991 oraz jej znaczenie w przygotowaniu kadry dla tej formacji. Omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: rozwój organizacyjny tej placówki, organizację i przebieg procesu nauczania kadetów, nauczane przedmioty oraz osiągane wyniki w nauce.
https://doi.org/10.34858/snb.2.2017.008
PDF
HTML
TIF
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2021 Array

Pobrania PDF

Download data is not yet available.