Studia nad Bezpieczeństwem

Aktualny numer

Nr 6 (2021)
Opublikowany 2021-12-13
Opis numeru

Od Redakcji

 

Drodzy Czytelnicy,

Przekazujemy w Wasze ręce kolejny, już szósty numer „Studia nad Bezpieczeństwem”. W swoich rozważaniach Autorzy publikacji odnieśli się do różnych kontekstów bezpieczeństwa. Punktem wyjścia w ich analizach stało się naukowe rozumienie bezpieczeństwa, które zaświadcza, że określone problemy znajdują swoje uzasadnienie w nauce. Autorzy dokonali zatem identyfikacji, eksplantacji i diagnozy oraz prognozy bezpieczeństwa.

Tom szósty otwiera rozdział zatytułowany „Potencjał wojskowo-polityczny w zakresie utrzymania pokoju i stabilności przez globalne struktury zarządzania (na przykładzie ONZ)”. W artykule przedstawiono efektywność globalnych struktur zarządzania w obszarze bezpieczeństwa na tle narastającej konfrontacji między potężnymi graczami geopolitycznymi, napięć między krajami bogatymi i biednymi oraz walki o zasoby i rynki. Zidentyfikowano problemy, które negatywnie wpływają na skuteczność i powodzenie operacji pokojowych oraz tendencje w dalszym rozwoju działań pokojowych sił ONZ. Autorzy artykułu zwracają, że system bezpieczeństwa wymaga reorganizacji i usprawnienia poprzez rozbudowę sił pokojowych ONZ oraz tworzenie nowych wspólnych formacji wojskowych na stałe.

Elitsa Stoyanova-Petrova w artykule pt. „Komponenty wojskowej kultury organizacyjnej wpływające na wyniki indywidualne w procesie szkolenia” zwraca uwagę na problem wpływu wojskowej kultury organizacyjnej na indywidualne wyniki uczniów. Przedmiotem artykułu jest identyfikacja niektórych elementów wojskowej kultury organizacyjnej, które wpływają na indywidualne wyniki w procesie szkolenia, co jest szczególnie związane z motywacją do szkolenia i działalności wojskowej. Autorka zwróciła czytelnikowi uwagę na przedmiot badań empirycznych, jakim są stażyści w dziedzinie nauk wojskowych specjalizujący się w organizacji i zarządzaniu jednostkami wojskowymi na poziomie taktycznym w Narodowym Uniwersytecie Wojskowym w Bułgarii.

„Informacja GIS w etapach zdarzenia kryzysowego w strefie przybrzeżnej miejscowości Rowy, Ustka i Darłowo” autorstwa Krzysztofa Rogowskiego, stanowi prezentację niekorzystnych zjawisk, jakie mogą wystąpić podczas burzy w związku z zauważalnymi zmianami klimatu. Nacisk położono na przedstawienie metod prognozowania i łagodzenia skutków. Opisano możliwość korzystania z systemu informacji geograficznej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji ekstremalnych zjawisk pogodowych – sztormów – na obszarach przybrzeżnych Rowów, Ustki i Darłowa.

W artykule pt.: „Wykorzystanie techniki aktywizującej – MIND MAPPING – w realizacji przedmiotu: bezpieczeństwo ekonomiczne” Anny Rychły-Lipińskiej przedstawiono technikę aktywacji – MIND MAPPING. Autorka przedstawiła mapę wykonaną przez studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w ramach zajęć końcowych kursu „Bezpieczeństwo ekonomiczne”.

W obecnym numerze znajdziecie Państwo także kwestie aspektów bezpieczeństwa militarnego. W artykule: „System przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom bezpieczeństwa militarnego Ukrainy na tle zmian pozycji geopolitycznych i zadań geostrategicznych” autorstwa Larysy Novak-Kalyayeva. Autorka rozpatruje problemy interakcji pomiędzy głównymi komponentami Sektora Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy: siłami bezpieczeństwa i obrony, zarówno w czasie pokoju, jak i wojny. W artykule analizowane zostały dokumenty prawne określające zadania i cel Sił Zbrojnych oraz nakreślone ich funkcje, które znajdują odzwierciedlenie w nowych dokumentach strategicznych.

Ivan Bryhadyr, Iryna Panova, Volodymyr Strelianyi w artykule pt.: „Przejście z silników spalinowych na silniki elektryczne – wymiar prawny i organizacyjny” zbadali aktualne tendencje w transporcie samochodowym, zagrożenia dla bezpieczeństwa ekologicznego ludzi wynikające z wprowadzania nowych technologii, tj.: gromadzenie zużytych akumulatorów z pojazdów zasilanych bateryjnie jako odpady niebezpieczne oraz problem ich jednolitej utylizacji; redystrybucji emisji z operacji transportowych, ale nie ich redukcji. Ponadto Autorzy zwrócili uwagę na podstawy prawne mechanizmów przezwyciężania badanych problemów zarówno na Ukrainie, jak i na przykładzie innych krajów poruszonego problemu.

Hryhorii Dzhahupov w artykule: „Czynniki wpływające na bezpieczeństwo transgraniczne” analizuje problematykę bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa społecznego. Autor przeanalizował obecność dużej liczby czynników wpływających na rozwój państwa, jego wewnętrzną strukturę, rozwój społeczeństwa, gospodarkę, poziom przestępczości, które w istotny sposób wpływają na bezpieczeństwo transgraniczne, a tym samym na poziom życia różnych osób – grupy i jednostki.

W prowadzonych konstatacjach zwrócono uwagę na ochronę praw i wolności człowieka, funkcjonowania administracji publicznej na przykładzie Ukrainy. Celem artykułu Yevheniia Lipiy, Mykola Komziuk, Anny Komziuk pt.: „Wdrażanie zasad dobrego rządzenia w praktyce kontroli publicznej” jest zwrócenie uwagi na prawidłowe wykonywanie jej funkcji, co wiąże się z wdrażaniem europejskich zasad i standardów dobrej administracji.

Analiza rozwoju sytuacji wokół Ukrainy daje wszelkie powody by twierdzić, że dziś Ukraina ma do czynienia z formą operacji militarnych, jaką jest wojna hybrydowa. Svitlana Koval w artykule pt.: „Konfrontacja informacyjna i psychologiczna w wojnie hybrydowej” analizuje informacyjne i psychologiczne komponenty współczesnych wojen hybrydowych.

W artykule pt.: „Międzynarodowy wymiar sprawiedliwości dla nieletnich” Olena Zavorina dokonuje prawnej analizy międzynarodowych standardów przesłuchiwania nieletnich podejrzanych o popełnienie przestępstwa. Analiza odnosi się do porządku proceduralnego i taktyki przesłuchania nieletniego, które określone zostały w prawie międzynarodowym. Autorka wskazała kryteria oraz szczegółowe zasady przesłuchania, a także wymagania dotyczące postępowania procesowego.

Zawarte w publikacji artykuły stanowią opis wyników badań prowadzonych indywidualnie przez poszczególnych Autorów i w zdecydowanej większości oddają istotę aktualnych problemów bezpieczeństwa zarówno w kraju jak i za granicą. Opracowana antologia bezpieczeństwa powstała w wyniku wzajemnej inspiracji naukowej członków komitetu redakcyjnego oraz Autorów prezentowanych artykułów.

Serdecznie zapraszamy Czytelników do sięgnięcia po numer szósty naszego czasopisma.

 

Komitet Redakcyjny

 

https://doi.org/10.34858/snb.6.2021

Ogłoszenia

ICI Journals Master List za rok 2021

ICI Journals Master List za rok 2021

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że czasopismo „Studia nad Bezpieczeństwem” (ISSN: 2543-7321) pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2021.

Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety ewaluacyjnej oraz analizie wydań czasopisma z 2021 roku, wyznaczona została wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2021.

ICV 2021 = 100.00

/-/ Redaktor Naczelna, dr Aneta Kamińska-Nawrot


Więcej…

września 21, 2022

ICI Journals Master List za rok 2020

 ICI Journals Master List za rok 2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że czasopismo „Studia nad Bezpieczeństwem” (ISSN: 2543-7321) pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2020.

Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety ewaluacyjnej oraz analizie wydań czasopisma z 2020 roku, wyznaczona została wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2020.

ICV 2020 = 91.36

/-/ Redaktor Naczelna, dr Aneta Kamińska-Nawrot


Więcej…

lipca 18, 2022

ICI Journals Master List za rok 2019

ICI Journals Master List za rok 2019

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że czasopismo „Studia nad Bezpieczeństwem” (ISSN: 2543-7321) pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2019.

Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety ewaluacyjnej oraz analizie wydań czasopisma z 2019 roku, wyznaczona została wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2019.

ICV 2019 = 85.32

/-/ Redaktor Naczelna, dr Aneta Kamińska-Nawrot


Więcej…

lutego 7, 2021

Artykuły

Anatoliy KALYAYEV, Lesia RUDENKO
5-17
POTENCJAŁ WOJSKOWO-POLITYCZNY W ZAKRESIE UTRZYMANIA POKOJU I STABILNOŚCI PRZEZ GLOBALNE STRUKTURY ZARZĄDZANIA (NA PRZYKŁADZIE ONZ)
https://doi.org/10.34858/SNB.6.2021.001
PDF (English) TIFF (English) HTML (English)
Elitsa STOYANOVA-PETROVA
19–27
KOMPONENTY WOJSKOWEJ KULTURY ORGANIZACYJNEJ WPŁYWAJĄCE NA WYNIKI INDYWIDUALNE W PROCESIE SZKOLENIA
https://doi.org/10.34858/SNB.6.2021.002
PDF (English) TIFF (English) HTML (English)
Krzysztof ROGOWSKI
29–38
INFORMACJA GIS W ETAPACH ZDARZENIA KRYZYSOWEGO W STREFIE PRZYBRZEŻNEJ MIEJSCOWOŚCI ROWY, USTKA I DARŁOWO
https://doi.org/10.34858/SNB.6.2021.003
PDF (English) TIFF (English) HTML (English)
Anna RYCHŁY-LIPIŃSKA
39–55
WYKORZYSTANIE TECHNIKI AKTYWIZUJĄCEJ – MIND MAPPING – W REALIZACJI PRZEDMIOTU: BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE
https://doi.org/10.34858/SNB.6.2021.004
PDF (English) TIFF (English) HTML (English)
Larysa NOVAK-KALYAYEVA
57–75
SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA POTENCJALNYM ZAGROŻENIOM BEZPIECZEŃSTWA MILITARNEGO UKRAINY NA TLE ZMIAN POZYCJI GEOPOLITYCZNYCH I ZADAŃ GEOSTRATEGICZNYCH
https://doi.org/10.34858/SNB.6.2021.005
PDF (English) TIFF (English) HTML (English)
Ivan BRYHADYR, Iryna PANOVA, Volodymyr STRELIANYI
77–85
PRZEJŚCIE Z SILNIKÓW SPALINOWYCH NA SILNIKI ELEKTRYCZNE – WYMIAR PRAWNY I ORGANIZACYJNY
https://doi.org/10.34858/SNB.6.2021.006
PDF (English) TIFF (English) HTML (English)
Hryhorii DZHAHUPOV
87–94
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA BEZPIECZEŃSTWO TRANSGRANICZNE
https://doi.org/10.34858/SNB.6.2021.007
PDF (English) TIFF (English) HTML (English)
Yevheniia LIPIY, Mykola KOMZIUK, Anna KOMZIUK
95–103
WDRAŻANIE ZASAD „DOBREGO RZĄDZENIA” W PRAKTYCE KONTROLI PUBLICZNEJ
https://doi.org/10.34858/SNB.6.2021.008
PDF (English) TIFF (English) HTML (English)
Svitlana KOVAL
105–113
KONFRONTACJA INFORMACYJNA I PSYCHOLOGICZNA W WOJNIE HYBRYDOWEJ
https://doi.org/10.34858/SNB.6.2021.009
PDF (English) TIFF (English) HTML (English)
Olena ZAVORINA
115–123
MIĘDZYNARODOWY WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI DLA NIELETNICH
https://doi.org/10.34858/SNB.6.2021.010
PDF (English) TIFF (English) HTML (English)
Wyświetl wszystkie numery